A-DATAPHARM © - e-Interakcije lijekova


A-datapharm online tablice primarna zdravstvena zaštita zdravstveni djelatnici

Prepoznavanje interakcija lijekova je svakodnevni izazov, a pamćenje svih potencijalnih interakcija je postalo doslovno nemoguće. Svake godine se registrira veliki broj novih lijekova, a time raste i broj prijavljenih interakcija. Uzimanje više različitih lijekova međusobno modificira apsorpciju, raspodjelu, metabolizam ili izlučivanje svakog od njih. Zato su redovito održavani programi sa opisanim slučajevima interakcija koristan alat u svakodnevnom radu, budući da omogućuju brzo pretraživanje i dobivanje rezultata. Tablica lijekova e-Interakcije lijekova je redovito održavana i u potpunosti prilagođena listi lijekova HZZO-a, te ponudi receptnih i OTC lijekova na području Republike Hrvatske. Korisnik može izabrati osnovni PAKET A ili napredniji PAKET B.PAKET A - Interakcije za 2 do 8 lijekova


interakcije za 2 do 8 lijekova

Mogućnost otkrivanja interakcija između više točno odabranih lijekova (najviše 8 lijekova). Prikazuju se samo interakcije između odabranih lijekova.

NOVO! Od ožujka 2023. godine izdvojena su 3 polja za označavanje.

Sada je moguće označiti još 3 opcije, i tako otkriti moguće posljedice uzimanja lijeka i navike:

Program pronalazi međusobne interakcije između svih upisanih pojmova, dakle moguće su ukupno 22 istovremene pretrage! !

NOVO! Od prosinca 2022. godine izdvojena su 3 polja za označavanje.

Sada je moguće označiti još 3 opcije, i tako otkriti moguće kontraindikacije u slučaju:

Program pronalazi međusobne interakcije između svih upisanih pojmova, dakle moguće je ukupno 19 istovremenih pretraga! !

NOVO! Od prosinca 2020. godine dodana su nova polja za unos podataka i otkrivanje međusobnih interakcija.

Pored osnovnih 8 polja za unos 2 do 8 zaštićenih imena lijekova (polja od 1 do 8), od sada postoji mogućnost unosa: Osim toga, moguće je označiti još 3 opcije, i tako otkriti moguće interakcije sa:

Program pronalazi međusobne interakcije između svih upisanih pojmova, dakle moguće je ukupno 16 istovremenih pretraga! !

NOVO! Od lipnja 2020. omogućeno je pretraživanje interakcija i po nezaštićenim imenima lijekova. Ova mogućnost će prvenstveno biti korisna liječnicima koji propisuju terapiju, dok većina farmaceuta daje prednost pretraživanju interakcija po zaštićenom imenu.

NOVO! Od početka 2020. godine traje proces verifikacije podataka. U svakoj novoj verziji programa, bit će naveden i broj verificiranih lijekova u odnosu na ukupan broj zaštićenih imena lijekova. Prilikom pretrage interakcija, sa svaki odabrani lijek će biti vidljivo da li je SmPC verificiran. Verifikacija pruža dodatnu sigurnost, ali svaku opisanu interakciju treba još jednom potvrditi u sažetku opisa svojstava lijeka ili obveznoj stručnoj literaturi. Sažetak opisa svojstava lijeka se može naći na internet stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

NOVO! Od 2018. za korisnike je na raspolaganju korisno pomagalo u obliku tablice pod nazivom "Imena lijekova" koje omogućava otkrivanje svih zaštićenih imena lijekova sa liste lijekova, ukoliko je korisniku poznato samo nezaštićeno ime lijeka.

označavanje ozbiljnosti interakcija
U paketu A interakcije je moguće pretraživati i po zaštićenom i po nezaštićenom imenu lijeka !

Odaberite ili sami upišite ime lijeka prikazanim redom. Prema stupnju značajnosti razlikuju se ozbiljne, umjerene i blage interakcije. U tijeku je posebno označavanje interakcija koje se smatraju apsolutno kontraindiciranim. Označavanje ozbiljnosti interakcije nije konačno i može se razlikovati ovisno o izvoru informacije, stanju i prirodi samog pacijenta, tako da kod pojedine osobe i blaga interakcija može dovesti do ozbiljne posljedice (npr. zbog genetskog polimorfizma CYP450 enzima).


cyp450 Citokrom P450

Mnoge interakcije lijekova su posljedica promjene u metabolizmu lijekova. Najznačajniji sustav uključen u metaboličke interakcije lijekova je sustav enzima citokrom P450 koji su najvećim dijelom smješteni u jetri (mikrosomi). Oni kataliziraju 90% svih oksidacijskih reakcija (monooksigenaze). 75% svih lijekova se metabolizira citokromom P450. Od tog broja, skoro 50% lijekova metabolizira enzim CYP3A4, zbog čega su interakcije vezane uz ovaj enzim najčešće. Aktivnost enzima koji sudjeluju u metabolizmu lijekova može se inducirati ili inhibirati primjenom drugih lijekova. Prema tome se mogu razlikovati induktori i inhibitori mikrosomalnih enzima.

CYP450 tablica služi za općenito otkrivanje potencijalnih interakcija SUPSTRAT/ INHIBITOR/ INDUKTOR koje nisu opisane u programu. Ukoliko se dva ili više lijekova nalaze u istom stupcu tada među njima može postojati interakcija uslijed metabolizma istim CYP enzimom. Svakako treba imati na umu da se u populaciji pojedinci mogu međusobno razlikovati u aktivnosti pojedinih enzima, a i sami lijekovi mogu imati različitu terapijsku širinu.Važna napomena: prije intervencije u liječenju, svaku opisanu interakciju treba još jednom potvrditi u sažetku opisa svojstava lijeka ili obveznoj stručnoj literaturi. Sažetak opisa svojstava lijeka se može naći na internet stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED):
https://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/

Primjer

Za upoznavanje s korištenjem tablice e-Interakcije lijekova PAKET A, pogledajte kratke video upute u kojima se prikazuje:
  1. Pretraga interakcija po zaštićenom imenu - otkrivanje međusobnih interakcija za lijekove: Martefarin, Ciflox, Eritromicin + interakcija odabranih lijekova sa hranom i dodatnim uvjetima
  2. Otkrivanje svih zaštićenih imena lijeka: ciprofloksacin (kartica IMENA LIJEKOVA)
  3. Popis kratica korištenih u tekstovima (kartica KRATICE)
  4. Izgled tablice CYP450 - služi za otkrivanje potencijalnih interakcija (kartica CYP450)
  5. Pretraga interakcija po nezaštićenom imenu - otkrivanje međusobnih interakcija za lijekove: varfarin, ciprofloksacin, eritromicin + interakcija odabranih lijekova sa hranom i dodatnim uvjetima

Video upute za korištenje modula e-Interakcije lijekova PAKET A možete pogledati ovdje:PAKET B - Sve poznate interakcije 1 lijeka


sve interakcije 1 lijeka

NOVO! Od rujna 2020. dostupan je kao nadogradnja i PAKET B.

Za napredne korisnike PAKET B pruža mogućnost otkrivanja svih poznatih interakcija 1 lijeka. Prikazuju se sve opisane interakcije za odabrani lijek.

NOVO! Od listopada 2021. u paketu B omogućeno je pretraživanje interakcija po zaštićenom imenu lijeka, po nezaštićenom imenu lijeka ili po imenu biljke! Prikazuju se sve opisane interakcije za odabrani lijek ili biljku.

Važna napomena: prije intervencije u liječenju, svaku opisanu interakciju treba još jednom potvrditi u sažetku opisa svojstava lijeka ili obveznoj stručnoj literaturi. Sažetak opisa svojstava lijeka se može naći na internet stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED):
https://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/

Primjer

Za upoznavanje s korištenjem tablice e- Interakcije lijekova PAKET B, pogledajte kratke video upute u kojima se prikazuje:
  1. Pretraga interakcija po zaštićenom imenu - otkrivanje svih opisanih interakcija za lijek Martefarin
  2. Otkrivanje svih zaštićenih imena lijeka: varfarin (kartica IMENA LIJEKOVA)
  3. Popis kratica korištenih u tekstovima (kartica KRATICE)
  4. Izgled tablice CYP450 - služi za otkrivanje potencijalnih interakcija (kartica CYP450) i primjer pretrage za lijek varfarin
  5. Pretraga interakcija po nezaštićenom imenu - otkrivanje svih opisanih interakcija za lijek ciprofloksacin

Video upute za korištenje modula e-Interakcije lijekova PAKET B možete pogledati ovdje:


Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm