A-DATAPHARM © - Prijava za korištenje PROBNE VERZIJE


A-datapharm online tablice primarna zdravstvena zaštita zdravstveni djelatnici

Uvjeti za prijavu

Molimo, prije popunjavanja obrasca za prijavu, pažljivo pročitajte uvjete za prijavu. Prijave koje ne ispunjavaju sve tražene uvjete se neće razmatrati.


  1. prijava mora biti u ime pravne osobe - isključivo zdravstvene ustanove na razini primarne zdravstvene zaštite (ljekarne, domovi zdravlja) ili fizičke osobe koja obavlja registriranu samostalnu zdravstvenu djelatnost u Republici Hrvatskoj (liječnici u privatnim ordinacijama). Ove tablice lijekova ne mogu koristiti farmaceutske kompanije, predstavništva i privatne tvrtke koje se bave komercijalnom djelatnošću.

  2. u e-mail za kontakt navesti isključivo službenu e-mail adresu zdravstvene ustanove ili ordinacije (ukoliko za službenu e-mail adresu koristite besplatnu e-mail adresu poslužitelja, poput Gmail-a, Yahoo-a ili ostalih, vaš službeni e-mail mora biti javno dostupan prilikom pretrage vaše djelatnosti na internetu, npr. na vašoj web stranici. Ukoliko e-mail koji ste naveli u prijavi nije javno dostupan podatak povezan sa vašom ustanovom ili ordinacijom, verifikaciju prijave se mora napraviti telefonom).

  3. osoba koja se prijavljuje mora biti zdravstveni djelatnik sa važećom licencom


Obrazac za prijavu

polja označena (*) su obavezna

Ime i prezime zdravstvenog djelatnika sa važećom licencom

Službena e-mail adresa zdravstvene ustanove (ne upisivati osobni e-mail)Službeni telefon (samo ukoliko e-mail nije javno dostupan na internetu)Vrsta zdravstvene ustanove (*)Naziv i adresa zdravstvene ustanove (*)Odaberite tablicu koju želite koristiti (*)

Slažem se sa uvjetima korištenja (*)

Captcha Validacija
Unesite prikazani tekst u prazno polje pritom pazeći na velika i mala slova i kliknite na Provjeri. Za konačno slanje prijave kliknite na dugme PRIJAVI SE koje se pojavljuje iznad, ukoliko je tekst ispravno unešen.

captcha text

NAPOMENA: PAKET B nije moguće dobiti u probnoj verziji. PAKET B je nadogradnja PAKETA A i moguće ga je dobiti samo uz ugovoren PAKET A + PAKET B.Copyright© Ante Vojnović, mag. pharm